Pages Menu
Categories Menu

APS Therapie

APS Therapie (Actie Potentiaal Simulatie Therapie) valt onder de ruime definitie van MET, wat staat voor Microstroom Elektrische Therapie. Deze methode maakt gebruik van gelijkstroom, waarbij de lichaamseigen zenuwimpuls (de actiepotentiaal) wordt nagebootst. Van dit signaal zijn vele processen in ons lichaam afhankelijk. Daarnaast wordt er ATP (adenosonetriphosfaat) vrijgemaakt, dat zorgt voor het energietransport door het lichaam. Beschadigd weefsel wordt hersteld en pijnklachten, zwellingen en ontstekingen kunnen sterk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Hoe gaat APS Therapie in zijn werk?

Een patient tijdens een APS behandeling

Tijdens de APS Therapie

APS Therapie is een bijzondere vorm van microstroomtoepassing. Het APS-apparaat brengt een elektrische impuls voort, identiek aan de actiepotentiaal die eigen is aan het menselijk zenuwstelsel. Dit maakt de stroom, op een voor een patiënt comfortabele en effectieve wijze, makkelijk toegankelijk in het lichaam. De behandeling middels APS Therapie kan zittend of liggend plaatsvinden. Op uw huid worden elektroden aangebracht, de plek is afhankelijk van uw specifieke klacht. Het te behandelen gebied ligt tussen de zwarte en rode elektrode. Via het APS-apparaat loopt de microstroom van de ene elektroden naar de andere door uw lichaam. De microstroom is identiek aan de lichaamseigen zenuwimpuls en daarom volkomen pijnloos. Door het stimuleren van het weefsel door APS therapie wordt ook de doorbloeding van het lichaam bevorderd.

Wanneer kan APS Therapie helpen?

Aansluiting van de microstroom op het gebied van de aandoening doet de sterkte van de endogene stroom toenemen. Dit stelt het beschadigde weefsel in staat zijn oorspronkelijke structuur en vermogen terug te krijgen. De weerstand van het weefsel in kwestie wordt minder, waardoor de bio-elektriciteit in staat is het gebied binnen te gaan en te herstellen. Behandeling met APS Therapie kan helpen bij zwellingen, wondherstel, ontstekingen en verminderde doorbloeding. APS-stroom blijkt ook uitermate effectief bij bestrijding van vele vormen van pijn, bij ontstekingen en bevordert weefselherstel. Een getraumatiseerde spier bijvoorbeeld raakt in een spasme om zichzelf te beschermen. Dat vermindert de bloedvoorziening en de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen. Dit alles heeft een ophoping van afbraakproducten van de stofwisseling tot gevolg. Deze schadelijke invloed resulteert in pijn. De tekorten aan ATP in de beschadigde weefsels worden door APS Therapie aangevuld. Dit zorgt voor de energie die de beschadigde weefsels nodig hebben om de afvalstoffen af te voeren uit de cel. APS Therapie mag niet worden toegepast bij patiënten met een pacemaker, epilepsie, kanker, zwangerschap, patiënten die recentelijk een hersen- of hartinfarct hebben meegemaakt of acute trombose hebben.

Wat zijn de verwachte resultaten van APS Therapie?

Pijnvermindering is indirect het gevolg van het weefselherstel, de reductie van ontstekingen, vochtophoping en zwelling. Door de toegenomen productie van ATP, zorgt APS Therapie voor een betere kwaliteit van leven. De stoffen die vrijkomen hebben namelijk een pijnstillend, genezend en ontstekingsremmend effect op de behandelde gebieden. Om die reden kan APS therapie gezien worden als katalysator bij het in gang brengen en onderhouden van talloze chemische en elektrische reacties die plaatsvinden bij het genezingsproces. Bovendien blijkt ons lichaam de microstroomenergie te gebruiken om de eigen energieproductie op te voeren en de celcommunicatie te verbeteren.