Pages Menu
Categories Menu

MORA Therapie

De MORA-therapie is ontwikkeld door de arts Morell en de ingenieur Rasche, de eerste twee letters van hun achternamen zijn samengevoegd als naam voor de behandeling. Zij hebben een apparaat gecreëerd die het mogelijk maakt om de lichaamseigen trillingen op te vangen. Hiervan worden impulsen gemaakt die bruikbaar zijn voor behandeling. Aangezien bijna iedere ziekte gepaard gaat met een verstoring van de energiehuishouding van het lichaam, is de MORA-therapie bij zeer veel klachten van nut.

Hoe gaat MORA-therapie in zijn werk?

Een patient tijdens MORA-Therapie

In ons lichaam bevindt zich een elektromagnetisch veld met een groot aantal trillingen, die alle processen in ons lichaam besturen. Ons lichaam zendt deze trillingen uit, maar neemt ze ook op uit de omgeving en wordt daardoor beïnvloed. Het is mogelijk om met behulp van MORA-therapie de lichaamseigen trillingen op te vangen door middel van een kabel, en verder te leiden. Dit gebeurt met elektroden, die goed in contact met de huid moeten komen. Dit principe wordt ook al langer gebruikt bij het maken van een hart- of hersenfilmpje (E.C.G. of E.E.G.). Deze elektroden zijn gemaakt van metaal of rubber. De trillingen die worden opgevangen in het MORA-apparaat worden gescheiden in harmonische en disharmonische trillingen. Afhankelijk van de apparaatinstelling kunnen harmonische trillingen (ongewijzigd of versterkt) worden teruggegeven aan de patiënt, en de disharmonische trillingen worden gedempt of geheel opgeheven.

Wanneer kan MORA-therapie helpen?

MORA-therapie kan gebruikt worden bij veel acute en chronische klachten, bijvoorbeeld huidklachten, longklachten, gewrichtspijn, hoofdpijn, weerstandproblemen of vermoeidheid. Vooral op het gebied van allergiebehandeling heeft MORA-therapie bijzonder goede resultaten geboekt. Veel mensen hebben tegenwoordig last van een allergie, welke kan variëren van hooikoorts tot ademhalingsproblemen of voedselallergie. Het opsporen van de oorzaak van een allergie vereist vaak veel geduld en is soms zelfs onmogelijk. Bovendien zijn deze onderzoeksmethoden vaak zeer onaangenaam voor de patiënt. Het blijft dan bij de lokale behandeling van symptomen. MORA-therapie is echter een patiëntvriendelijke manier om relatief eenvoudig de allergie bij de bron aan te pakken en te behandelen. De afvalstoffen die door middel van de therapie loskomen moeten worden afgescheiden. Het is daarom belangrijk om veel water te drinken: minstens twee liter per dag.

Wat zijn de verwachte resultaten van MORA-therapie?

Vaak komt uw lichaam al na de eerste behandeling in een beter evenwicht, waarna er kan worden gestart met het behandelen van afzonderlijke lichaamsdelen of organen, indien nodig. In het begin van de MORA-therapie kan er een verergering van uw klachten optreden. Dit is geen reden tot ongerustheid: de gifstoffen uit uw lichaam komen vrij en bij het opvolgen van het advies van de arts, zult u zo min mogelijk last hiervan hebben. Er zijn doorgaans meerdere behandelingen nodig met MORA-therapie, omdat er veel afvalstoffen moeten worden uitgescheiden voordat er een gevoel van welbehagen optreedt. Sommige patiënten voelen zich echter na de eerste behandeling al iets beter. De prikkels die uw lichaam ontvangt komen uw vitaliteit ten goede.